3700 Видин
ул. Цар Симеон Велики 13
тел. 094/ 601710 - директор
тел. 094/ 601707 - уредници
e-mail: museumvd@mail.bg

Историческият музей е един от най-старите научни и културни институти във Видин, важен общественозначим център за съхранение, научна обработка и популяризиране на културно-историческите ценности.

Началото на музейното дело във Видинския край датира от 1910 г., когато е създадено Археологическо дружество и е уредена първата музейна сбирка. След войните от средата на 20-те години на ХХ век археологическото дружество Бонония активизира събирателската си дейност и под ръководството на учителя Васил Атанасов урежда експозиция предимно от нумизматични материали и български шевици в сградата на старата турска поща.

Мястото на Видинския музей в националната музейна мрежа е утвърдено с успехите му в изграждането на музейните експозиции, структурирането на отделите и постиженията в научноизследователската област.

Музеят е с добре изградена и пълноценна структура, съответстваща на неговия общоисторически профил:

  • Археология (с раздели Праистория, Античност и Средновековие) - богатата експозиция на отдела е разположена в основно реставрираната сграда на Конака (1977 г.).

  • Нумизматика - фондът наброява над 30 хиляди монети.

  • Етнография - експозицията се намира
   в музея Кръстатата казарма от 1969 г.

  • Българските земи XV-XIX в. - експозицията е разположена в Конака.

  • Нова история

  • Най-нова история

  • Връзки с обществеността

Библиотечният фонд на музея, наброяващ над 4600 тома, обслужва както музейните специалисти, така и много учреждения, граждани, студенти и ученици.

За музейните фондове, съхраняващи над 63 хиляди експоната, се грижат квалифицирани музейни специалисти - историци и филолози.

Западноевропейски сребърни монети (талери) - Видин, XVI-XVII в.

Игли за коса "филигран" началото
на XIX в.
, от фонда на отдел Етнография, началото на XX в.

Златно съкровище от Рациария,
II-IV в.

 Римски саркофаг от Рациария - II в.